Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty

Wysyłka za granicę


WYSYŁKA POZA GRANICĘ POLSKI. Wysyłamy zamówienia poza granicę Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. W zależności od lokalizacji miejsca przeznaczenia zamówienia i jego wagi, przesyłki wysyłamy jako przesyłkę listową, poleconą (kalkulator usługi Poczty Polskiej) lub paczkę pocztową (kalkulator usługi Poczty Polskiej). Zawsze wybieramy opcję najbardziej korzystną cenowo dla naszego Klienta. Przesyłki wysyłamy niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówienie przelewem na konto naszego sklepu internetowego (akceptujemy przelewy w PLN lub EUR) lub za pośrednictwem płatności internetowych realizowanych przez PayPal lub PayU. Przesyłki w UE w zależności od kraju przeznaczenia docierają do naszych Klientów w ciągu 2- 5 dni roboczych.

 

OUT OF POLAND SHIPING. We ship orders outside the Polish border through the Polish Post. Depending on the location of the destination of the contract and its gravity, will ship as parcel delivery letter, by registered post (Polish Mail service calculator) or parcel post (Polish Mail service calculator). Always choose the option most favorable price for our customer. Shipments will ship immediately after payment for the order by bank transfer our online store (accept transfers in PLN or EUR) or via online payments implemented by PayPal or PayU. The deliveries within UE borders reach our Clients within 2-5 working days, depending on the country of delivery.

 

Доставка за границу. Мы отправляем заказы за пределами польской границы через Польской Почты. В зависимости от расположения пункта назначения договора, его тяжести грузим как доставки посылок письме, по почте заказным письмом (Польский калькулятор Почтовая служба) или бандеролью (Польский калькулятор Почтовая служба). Всегда выбирайте опцию самые выгодные цены для наших клиентов. Поставки грузим сразу же после оплаты заказа банковским переводом нашем интернет-магазине (принять переводы в PLN или EUR), или с помощью онлайн-платежей, осуществляемых PayPal или PayU. О посылке мы Вам сообщим по электронной почте. Посылки в пределах Евросоюза доставляются в течении 2-5 робочих дней.